image
image
image
image
image
image
image
image

Bazilika


A Győri Püspökséget Szent István király alapította uralkodásának első évtizedében (1000-1009). A győri Bazilika alapjait is az ő ideje alatt rakták le. A források a XI. század végén már háromhajós, emelt szentélyű templomról írnak.


Az első tornyok Omodé   püspök idejében (1257-1267) épültek. A XIV. század  végén  a  templom déli részén Héderváry János püspök (1386-1415) gótikus kápolnát építtetett, ahol ma a Szent László herma és Boldog Apor Vilmos  püspök  síremléke is található.


A mohácsi  csata (1526) után tűzvész miatt ledőlt a templom egyik tornya, majd 1580 körül egy robbanás ledöntötte a másikat is. A törökök ágyúállásnak, raktárnak és istállónak használták az épületet.

 

 

Tovább

Szent László hermaA Szent Korona és a Szent Jobb mellett Magyarország legjelentősebb szakrális emléke.
1192-ben, Szent László szentté avatásakor a nagyváradi sírból kiemelték a csontereklyéket, s a szent király koponyáját előbb  egy  egyszerű ereklyetartóba, majd a hermába helyezték el, és a nagyváradi székesegyházban őrizték...

Tovább

Boldog Apor Vilmos püspök síremlékeApor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 1915-ben szentelték pappá.
Előbb káplán, majd katonalelkész, 1918-tól plébános Gyulán.
Szociálisan nagyon érzékeny lelkipásztor. 1941. március 2-án győri püspökké nevezték ki...

Tovább

Könnyező Szűzanya-képAz Írországból, Walter Lynch ír püspök által 1655-ben Győrbe menekített kép 1697. március 17-én, Szent Patrik ír védőszent ünnepén vérrel könnyezett.
A kegyképnek 1767-ben  Zichy Ferenc püspök emeltetett gyönyörű barokk oltárt.

Tovább

Püspökvár és püspöki palota


A vár alapjaiban római építések nyomait találták meg.
A legrégebbi része a toronyvár alsó fele, a XIV. századból származó úgynevezett menekülő folyosó, valamint az ahhoz kapcsolódó keresztboltozatos helyiség.
A vártorony keleti sarkához illesztett, Dóczy Orbán püspök által 1481-86-ban gótikus stílusban építtetett kápolna, az emeletes várkápolnák egy ritka példánya...

Tovább

Frigyszekrény-szobor
A Gutenberg téren áll  a győri barokk egyik legszebb emléke, a Frigyláda-szobor. 1729-ben egy bigámiával, hamis névhasználattal és szökéssel gyanúsított katona az akkori jezsuita kolostorba menekült.
A katonák körbe vették a kolostort. A blokád megszüntetése érdekében  a püspök a menekültet megpróbálta a püspökvárba átmenteni.
Az úrnapi körmeneten ministránsnak öltöztetett katonát társai felismerték és a körmenetre rontott a fegyveres katonaság. A dulakodás közben kiesett a pap kezéből a monstrancia és eltörött. Az emlékművet 1731-ben  emeltette III. Károly király az oltári szentségen esett sérelem kiengesztelésére.

Tovább

Mária-oszlopAz emlékművet Kollonich Lipót győri püspök  emeltette 1686-ban  Buda töröktől való visszafoglalása emlékére.  A
négy magas barokk szobor Szent Istvánt, Keresztelő Szent Jánost, Páduai Szent Antalt és Ausztria védőszentjét, Szent Lipótot mintázza.
Szűz Mária, Magyarország védasszonya füzéres és angyalfejes magas oszlopon áll, fején a magyar koronával, jobbjában a gyermek Jézussal.

Tovább

Loyolai Szent Ignác bencés templom
A Győrött 1626-ban letelepedett jezsuiták első temploma 1634-1641 között épült Baccio del Bianco tervei szerint, a római Il Gesu templom mintájára.
A rendház és az iskola is állt már 1667-ben. A két torony XVIII. századi. A jezsuita rend feloszlatása után a bencések lettek az épületegyüttes tulajdonosai (1802).
A templom belseje korabarokk stílusú...

Tovább

Karmelita templom
Győrött a karmeliták 1697-ben telepedtek le. Templomuk a rendbeli Athanasius Wittwer laikus testvér tervei szerint épült 1721-1725 között.
A kolostor 1732-re készült el. Az épület olaszos karakterű főhomlokzata mögött ellipszis alakú, kupolával fedett hajó és négyzetes szentély húzódik meg.
A Szűz Mária előtt hódoló Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló főoltárkép Martino Altomonte műve.

Tovább

Református templom
A késő historizáló, neogót stílusú templom 1905-ben épült Csányi Károly tervei alapján.
A saroktorony tűhegyes sisakját már messziről észrevenni.
A templom belső kialakítása egységes hatású, a monumentális csarnokteret gótikus díszek gazdagítják.
A templom figyelemre méltó kegytárgyakkal rendelkezik a XVII-XVIII. századból.

Tovább

Evangélikus öregtemplom
A templom a Rába-part felől jól áttekinthető kellemes arányaival és finom homlokzataival  tűnik ki.
1784 és 1785 között építették, zárt udvarban és torony nélkül.
A belsőkarzatos teremtemplom legfőbb dísze faragott késő barokk szószékoltára, benne Orlai Petrich Soma festményével. Az ajtó feletti latin felirat II. Józsefet dicsőíti...

Tovább

Görög katolikus (Rác) templomA mai épület helyén már 1703-ban állott a török időkben épített templom, amelyet 1727-ben átépítettek.
Ekkor készült a fallal kerített, támpillérekkel erősített egyszerű templom tornya és formás hagymasisakja és a belső, nagy művészi értékű ikonosztázionja.
Az ikonosztáz a berendezéssel együtt késő barokk alkotás, amelyben az ortodox kifejezésmód sajátosan keveredik a korabeli közép- és nyugat-európai stílus jegyeivel.

Tovább

ZsinagógaAz eklektikus stílusú zsinagógát a neológ izraelita egyházközség 1868-1870 között építette.
A templom körerkélyekkel gazdagított, kupolával fedett nyolcszög alakú belső tere lenyűgöző látványt nyújt a látogatónak. 
A 2006-ban helyreállított épület múzeumi állandó kiállítás és kulturális rendezvények helyszíne.

Tovább

Győri Egyházmegyei Kincstár és KönyvtárA kincstár jellegében liturgikus tárgyakból áll: az ajándékozó püspökök, főurak a saját koruk stílusának megfelelő értékes ötvösremekeket, textilgarnitúrákat adományoztak az egyháznak.
A XV-XVI. századból elsősorban magyar munkák, a XVIII. századtól egészen a múlt század elejéig az erős osztrák kapcsolatok miatt többnyire bécsi darabok kerültek a gyűjteménybe. 
A legnagyobb adományozók Zichy Ferenc, Simor János és Zalka János püspökök voltak. Rendkívül értékes a kincstár gótikus kelyhekből álló gyűjteménye, melynek legkorábbi darabja a XV. század elejéről származik...

Tovább

Kálvária


A domb, valaha kelták, később a rómaiak temetője.
Itt épült a XII-XIII. században a Szent Adalbertről elnevezett prépostság temploma, amely a XVI. században a török portyázások idején elpusztult.
A XVII. században a katonai hatóság vesztőhelyet állított fel ezen a helyen. XVIII. század elején a jezsuiták építették meg a Kálváriát.
A dombra széles kőlépcső vezet fel a megfeszített Krisztus és a két lator keresztjéhez. A Golgota lábánál Wittwer Márton Athanáz által tervezett barokk kápolnák állnak.
A Kálvária utca mentén sorakozó, Jézus szenvedéseit megjelenítő hét stáció 1722-ben készült el.

Tovább